Loading...
Секција
Прва помоћ

Прва помоћ

Објавио: admin | Датум објаве: 09.08.2023.

Током школске 2022/23 године, одржана је секција из прве помоћи којом приликом је ученицима пружено теоријско и практично знање из ове области. Том приликом исту је водила професор др Тања Малиновић са задатком да се што више приближи ученицима поступак пружања прве помоћи.

    Примарни циљ прве помоћи је, као што је већ горе наведено, да приближи и обучи ученике у поступаку давања исте, па су том приликом одржана предавња у погледу настанка различитих врста повреда и рана( vulnus). Такође, одржана су предавања и на тему  пружања прве помоћи код затворених поверда, удара електричне енргије и грома. Посебна пажња приликом предавња посвећена је и пружању прве помоћи код термичких повреда, као што су сунчаница и топлотни удар. Приликом обуке, предавач је пружио и потребна знања при пружању прве помоћи код повреда коштано зглобног система, крварења (артеријска, венска, капиларна, као и унутрашња и спољашња).  Током трајања секције, поред теоријског предавања, предавач је пружио и потребна практична знања и вештине приликом пружања прве помоћи, па је том приликом пружено и практично знање у погледу хемостазе (дигитална компресија, компресивни завоји, тампонада ране  и повесци). Пружена су и теоријска знања у погледу реанимације КПР, и то, од узрока, преко започињања, па све до знакова успешне реанимације. За време трајања ове секције, рађена су предавања и на  тему престанка дисања, којом приликом су пружена теоријска знања у погледу дављења и утопљења, као и погледу колапса. За пружање прве помоћи било је важно да ученици стекну знања и из области повреде главе, па је том приликом одржано предавње у погледу процене стања свести повређеног, превијање рана на глави, крварење из носа и истицање ликвора из ува и носа, поступак са повређеним у бесвесном стању и бесвесно стање због епилептичног напада. Последње, али и не мање битно, предавање одржано је на тему повреде кичме. Пружена су и практична знања од стране предавача у погледу правилног постављања завоја повређеном на главу, грудном кошу, екстремитетима, трбуху, као и имобилизација горењег и доњег трупа. Имајући у виду људску емпатију према повређеном и жељу да се истом помогне, предавач је пружио и потребна знања која би требао знати у погледу агресивних и суицидних болесника (повређених).

    Секција је била отворена за све ученике средњошколског центра  “Никола Тесла” у Шамцу, али истој су се одазвали само ученици који похађају разреде везане за здравство, односно медицину. Секција је и основана у циљу да приближи начин пружања прве помоћи и пружи елементарна знања ученицима у погледу исте, јер наше “мало” може другима да спасе живот, те је из тог разлога потребно да сви стекну основна знања при пружању исте. Имајући у виду наведено, односно да је одазив ученика других будућих занимања, тачније занимања која нису везана за медицину, изостао, то су се ученици секције потрудили да део свог знања пренесу својим друговима, па су том приликом, уз помоћ проф. др Тање Малиновић, урадили више паноа на тему прве помоћи, а све са циљем едукације других ученика који нису присуствовали истој.

                       
   -проф. др Тања Малиновић-