Loading...
Ученичке организације
Савјет ученика

Савјет ученика

Објавио: admin | Датум објаве: 16.09.2023.

Савјет ученика чини по један представник ученика из сваког одјељења у школи. Чланове Савјета ученика бирају ученици. Њихов задатак је да подстичу ангажовање ученика у раду школе, презентују ставове ученика Школском одбору и директору, разматрају питање успјеха ученика у учењу и владању, учествују у изради и реализацији пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у школи, као и промовисање интереса школе у локалној заједници. Савјет ученика је дио мреже Савјета ученика средњих школа Републике Српске.

Чланови савјета ученика за школску 2023/2024.годину су:

1а- Сара Кертић,

1б- Невена Божановић,

1в- Никола Мићић,

1г- Теа Гајић,

1д- Ивана Бијелић,

2а-Сања Петровић,

2б-Кристина Роквић,

2в- Марко Воћкић,

2г- Николина Стојичић,

2д- Инес Варадиновић,

3а- Драгана Пајић и Ранко Митровић,

3б- Маја Поповић,

3в-Предраг Дујковић,

3г- Драгана Ђукић,

3д- Соња Горановић,

4а- Лазар Илић,

4б-Јована Божић

4г- Владимир Боројевић,

4д-Симона Дринић.

Предсједник Савјета ученика је  ученица одјељења 4б  (Економија, право и трговина), Јована Божић. 

Координатор  Савјета ученика је  професорица Даријана Лазић.